Kunstobjekte // 03 Holger Stark, Objekt 500 – 600

Licht-Klang-Festival Transnaturale